Thông tin thanh toán

Hỗ trợ thanh toán: Tiền mặt, Chuyển khoản ngân hàng, Thanh toán COD (nhận hàng trả tiền) và Quẹt thẻ POS.

Hình thức thanh toán - Hồn Việt Store

Nguyễn Ngọc Minh
STK: 15 777 4646 
VP Bank TP Hồ Chí Minh